Hrvatska Logo Liga
 
HRVATSKA LOGO LIGA
 
sezona 2022/2023
 
1. KOLO
od 4. do 14. studenog 2022.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
2. KOLO
od 2. do 12. prosinca 2022.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
3. KOLO
od 13. do 23. siječnja 2023.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
4. KOLO
od 10. do 20. veljače 2023.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
5. KOLO
od 10. do 20. ožujka 2023.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
REZULTATI