Hrvatska Logo Liga
 
HRVATSKA LOGO LIGA
 
sezona 2021/2022
 
 
REZULTATI
6. KOLO
5. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA N O A Z P A N G UKUPNO
1 Marko Rigatti 5 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 10 24 0 - 214
2 Nina Janežić 5 Dom mladih Rijeka 20 30 50 80 - 0 - - 180
2 Leo Lazić 5 OŠ Antuna Kanižlića Požega 20 30 50 80 0 - - - 180
2 Erik Tomac 5 Dom mladih Rijeka 20 30 50 80 - 0 - - 180
2 Lovro Zrnić 5 Dom mladih Rijeka 20 30 50 80 - - - - 180
6 Ivan Prikratki 5 Robotičko informatički klub Popovača 20 0 50 80 - - 28 - 178
7 Karlo Vučak 5 Dom mladih Rijeka 20 0 50 80 - 0 - - 150
8 Vili Paunović 5 S VIJUGOM Zagreb 20 30 0 80 - - - - 130
9 Lucija Pihir 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 50 24 - - - - 124
10 Jakov Džepina 5 OŠ Ivana Filipovića Zagreb 20 30 50 - - - - - 100
10 Lovro Miletić 5 OŠ Antuna Kanižlića Požega 20 30 50 - - - - - 100
10 Lovro Mišković 5 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 30 50 - - - - - 100
10 Lovro Mrđen 5 Dom mladih Rijeka 20 30 50 - - - - - 100
14 Gala Tucman Mukić 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 25 - - - - - 75
15 Magdalena Lovrić 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 0 50 - - - - - 70
15 Marko Sokol 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 0 50 - - - - - 70
17 David Tokić 5 Katolička OŠ "Ivo Mašina" Zadar 20 30 - - - - - - 50
18 Paula Boras 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 0 25 - - - - - 45
19 Ivan Bilandžija 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb - 30 - - - - - - 30
19 Josip Bilandžija 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 0 30 0 - - - - - 30
21 Bruna Botički 5 OŠ Antuna Kanižlića Požega 20 0 - - - - - - 20
21 Mia Gagić 5 OŠ Antuna Kanižlića Požega 20 - - - - - - - 20
21 Filip Zec 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 0 0 - - - - - 20
21 Lovro Ćurić 5 Katolička OŠ "Ivo Mašina" Zadar 20 - - - - - - - 20
25 Neo Vojak 5 OŠ Antuna Kanižlića Požega 10 0 0 - - - - - 10