Hrvatska Logo Liga
 
HRVATSKA LOGO LIGA
 
sezona 2019/2020
 
1. KOLO
od 18. do 28. listopada 2019.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
2. KOLO
od 15. do 25. studenog 2019.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
3. KOLO
od 13. do 23. prosinca 2019.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
4. KOLO
od 17. do 27. siječnja 2020.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
5. KOLO
od 7. do 17. veljače 2020.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
6. KOLO
od 6. do 16. ožujka 2020.
 
Zadaci / Test podaci / Rješenja
 
REZULTATI