Hrvatska Logo Liga
 
HRVATSKA LOGO LIGA
 
PRAVILA NATJECANJA
 
S ciljem popularizacije programiranja među najmlađim učenicima Hrvatski savez informatičara je u 2016. godini pokrenuo (tada eksperimentalni) program Hrvatska Logo Liga. Riječ je o natjecanju u programiranju u programskom jeziku Logo koje se provodi kroz šest kola tijekom školske godine, te na kojem mogu sudjelovati svi učenici osnovnih škola Republike Hrvatske.
Tijekom školske godine 2015/2016 održana je pilot sezona s dva kola, a nakon toga sezone u punom opsegu, kroz šest kola natjecanja, ove godine od listopada 2018. do ožujka 2019. godine.
Ekipe
Natjecanje je namijenjeno učenicima osnovnih škola, od 1. do 8. razreda, organiziranih u ekipe svojih škola, informatičkih klubova, udruga ili neformalnih inicijativa. Natjecati se mogu i djeca predškolskog uzrasta, kao i svi stariji od 8. razreda, lokalno u neslužbenoj konkurenciji.
Jedan učenik se može natjecati samo za jednu ekipu i tijekom jedne natjecateljske sezone u pravilu ne može mijenjati ekipu za koju se natječe.
Broj natjecatelja u jednoj ekipi nije ograničen, a ekipa se može sastojati i od samo jednog natjecatelja.
Voditelji ekipa
Svaka ekipa mora imati voditelja (nastavnik ili profesor informatike ili srodnog predmeta ili stariji član kluba/udruge), koji se brine za organizaciju natjecanja i zadužen je za poštivanje pravila i za regularnost natjecanja.
Prijava ekipe za natjecanje
Ekipe koje žele sudjelovati u ovom programu moraju se prijaviti za natjecanje tako da voditelj ekipe postupi prema uputama na stranici http://logoliga.hsin.hr/prijava/
Natjecanje
Za svako kolo natjecanja bit će pripremljeno osam zadataka različite težine s različitim brojem bodova. Zadaci se rješavaju u programskom jeziku Logo, koristeći FMSLogo, a natjecanje traje tri sata (180 min).
Natjecanje se može provesti unutar zadanog perioda za pojedino kolo (u pravilu jedanaest dana, od petka do ponedjeljka), a o točnom terminu odlučuje voditelj ekipe u dogovoru s članovima ekipe.
Najranije sat vremena prije početka dogovorenog termina natjecanja, voditelj ekipe dužan je sa Sustava za natjecanje preuzeti zadatke, tiskati ih i umnožiti u potrebnom broju primjeraka (za svakog natjecatelja po jedan komplet zadataka).
Za vrijeme natjecanja, natjecateljsko računalo ni na kakav način ne smije biti u mogućnosti komunicirati s nekim drugim elektroničkim uređajima, a raspored računala u prostoriji u kojoj se natjecanje odvija mora biti takav da prepisivanje i razgovor između natjecatelja ili ostalih prisutnih osoba bude onemogućeno.
Evaluacija
Nakon završetka natjecanja, voditelj ekipe evaluira natjecateljska rješenja članova svoje ekipe. Svaki test podatak nosi određeni broj bodova, a broj bodova za neki zadatak jednak je zbroju svih bodova po test podacima za taj zadatak.
Za evaluaciju natjecateljskih rješenja ove godine se koristi Sustav za natjecanje, a detaljne upute bit će objavljene naknadno.
Rezultati
Nakon završetka pojedinog kola natjecanja, na web stranicama Hrvatske Logo Lige objavljuju se pojedinačni i ekipni rezultati za tekuće kolo, kao i ukupni rezultati za sva do tada održana kola natjecanja.
Pojedinačni rezultati se objavljuju za svaki razred posebno, kao i za sve natjecatelje zajedno.
Ekipni rezultati se objavljuju tako da se u obzir uzimaju tri najbolja rezultata iz svake ekipe.
Objava zadataka, test podataka i rješenja
Nakon završetka pojedinog kola natjecanja, na web stranicama Hrvatske Logo Lige objavljuju se zadaci, test podaci i službena rješenja svih zadataka.
Kontakt
Za sva pitanja na raspolaganju smo putem e-mail adrese .
 
Povjerenstvo za izradu zadataka, provedbu i evaluaciju
 
Frano Mihaljević i Marija Gegić, voditelji
 
Dominik Fistrić
Lovro Kalinovčić
Mihael Liskij
Ivan Paljak
Ivana Žužić
 
Voditelj programa
 
Krešimir Malnar, tajnik HSIN-a